โปรดชำระเงินก่อนก่อนส่งใบสมัครของคุณ โดยไปที่ หน้าประเภทรางวัลคลิกที่ ‘Enter Now’ ในประเภทรางวัลที่คุณเลือกและดำเนินการขั้นตอนการชำระเงินให้เสร็จสิ้น

หลังจากชำระเงินเสร็จเเล้ว โปรดส่งใบสมัครสำหรับงานรางวัล โดยกรอกเเบบฟอร์มใบสมัครงานรางวัล PRCA Thailand 2023

อย่าลืมอ่าน Entry Toolkit เเละ กฎการสมัคร ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นกรอกข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่าคุณมีข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดก่อนที่จะยื่นใบสมัคร

หากลงสมัครในนามของลูกค้า โปรดระบุชื่อลูกค้า หากคุณต้องการให้ชื่อลูกค้าของคุณปรากฏบนหน้าผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายและบนถ้วยรางวัล โปรดระบุในช่อง ‘ชื่อแคมเปญ’ ถ้าไม่ต้องการ โปรดกรอก N/A

หากมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อ awards@prca.global.

ประเภทรางวัล

รางวัล B2B (B2B Award)


รางวัลที่เห็นคุณค่าของงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการจากธุรกิจหนึ่งถึงธุรกิจหนึ่ง

ผลงานที่สมัครสามารถเกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจเฉพาะกลุ่ม หรือภาคธุรกิจโดยรวม

.
.
.

รางวัลแคมเปญความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม (Outstanding Creativity Campaign)


รางวัลนี้ยกย่องผลงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือบริการต่อผู้บริโภค
เปิดให้ภาคเอกชน ภาครัฐ หรือองค์กรการกุศลเข้าร่วม

กรรมการจะให้ความสนใจเป็นพิเศษกับแคมเปญเชิงนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ และความมีประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณในเวลาเดียวกัน

รางวัลความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม (Corporate Social Responsibility Award)


รางวัลที่มอบให้กับผลงานที่สนับสนุนโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นแคมเปญที่โปรโมตเพียงครั้งเดียว หรือแคมเปญที่ดำเนินอย่างต่อเนื่อง

ผลงานที่ชนะจะต้องแสดงหลักฐานชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบเชิงบวกของแคมเปญที่จบไปแล้วหรือกำลังดำเนินอยู่ ตลอดจนแสดงเหตุผลที่ชัดเจนภายใต้การดำเนินการของแคมเปญนั้น

.

รางวัลแคมเปญหรืองานเปิดตัวยอดเยี่ยม (Consumer Campaign or Event/Launch Award)


ผลงานที่สมัครในหมวดหมู่นี้ต้องแสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการใช้การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือบริการ
การดึงดูดผู้ร่วมงาน หรือการพัฒนาความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน เพื่อสร้างชื่อเสียงของตัวงาน ผลิตภัณฑ์ หรือบริการให้เป็นที่รู้จัก

.
.
.
.

รางวัลความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนยอดเยี่ยม (Media Relations Award)


รางวัลนี้มอบให้กับแคมเปญที่ใช้สื่อสารมวลชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ประสบความสำเร็จ ด้วยผลลัพธ์ที่สร้างสรรค์

เปี่ยมด้วยจินตนาการ และโดดเด่น สำหรับรางวัลนี้ การใช้เอกสารประกอบอาจมีผลต่อคะแนนหากต้องการสร้างความโดดเด่นกว่าผู้สมัครรายอื่น

รางวัลเป้าหมายยอดเยี่ยม (Purpose Award)


เป็นรางวัลที่ให้ความสำคัญกับความต้องการของสังคม การสร้างผลกระทบ การมีส่วนร่วมของพนักงาน การดำเนินการของผู้บริหารระดับสูง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลงานที่ชนะจะต้องแสดงหลักฐานที่ชัดเจนถึงผลกระทบขั้นสุดท้ายของแคมเปญ ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่ชัดเจนต่อเป้าประสงค์ทางธุรกิจ แคมเปญซึ่งโปรโมทเพียงครั้งเดียวที่มีเหตุผลชัดเจนรองรับจะยังคงได้รับการพิจารณา ทั้งเอเจนซี แบรนด์ต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรไม่แสวงหากำไร และองค์กรอิสระ สามารถส่งผลงานเข้าชิงในหมวดนี้ได้

รางวัลแคมเปญนักศึกษายอดเยี่ยม (Student Campaign Award)


รางวัลนี้จะยกย่องผลงานของนักศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่น ความคิดสร้างสรรค์ และการดำเนินงานตามจริงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

แคมเปญที่ชนะจะต้องเป็นแคมเปญที่สร้างสรรค์ แปลกใหม่ และมีการใช้การโฆษณา การตลาด และการประชาสัมพันธ์ได้อย่างยอดเยี่ยม

กรรมการจะพิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ กลยุทธ์และข้อมูลเชิงลึก รวมทั้งวิธีการและการจัดการ

รางวัลรายบุคคล

รางวัลนักสื่อสารวัยเรียนแห่งปี (Student Communicator of the Year)


เปิดรับนักศึกษาทุกคนที่กำลังศึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร และการตลาด

การเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนี้สามารถทำได้โดยตัวบุคคล อาจารย์ หรือ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสามารถสมัครได้ไม่จำกัดจำนวน

.
.
.
.
.
.
.

รางวัลนักสื่อสารรุ่นเยาว์แห่งปี (Young Communicator of the Year Award)


เปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่ (NextGen) ทั้งจากทีมที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ และทีมประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ผู้ชนะจะได้รับการยอมรับจากผลงานที่โดดเด่นภายในองค์กร และขยายสู่อุตสาหกรรมการประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง การเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนี้สามารถทำโดยตัวบุคคลหรือเพื่อนร่วมงานและนายจ้าง องค์กรสามารถสมัครได้ไม่จำกัดจำนวน

ผู้เข้าแข่งขันต้องส่งจดหมายแนะนำตัวซึ่งเขียนไม่น้อยกว่า 500 คำ และไม่เกิน 1,000 คำ ในการสมัคร

*บุคคลที่สมัครในหมวด NextGen จะต้องอายุไม่เกิน 30 ปี ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565 หรือ วันสุดท้ายในการรับสมัคร

รางวัลผู้นำด้านประชาสัมพันธ์แห่งปี (PR Leader of the Year Award)


กรรมการจะเฟ้นหาผู้ชนะรายบุคคล (หรือผู้รับรางวัลร่วม) ที่ประสบความสำเร็จในการผลักดันความสำคัญของการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ภายในองค์กร รวมทั้งให้การสนับสนุนหรือชี้นำเป้าหมายที่กว้างขึ้นขององค์กร บุคคลนั้น (หรือผู้รับรางวัลร่วม) จะต้องมีผลงานที่โดดเด่น มีส่วนสำคัญในการสร้างคุณค่าต่ออุตสาหกรรมและองค์กรของตนเอง

การเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนี้สามารถทำโดยตัวบุคคลหรือเพื่อนร่วมงานและองค์กร สามารถสมัครได้ไม่จำกัดจำนวน

.
.
.

รางวัลประเภททีม (TEAM AWARDS)

รางวัลทีมประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรยอดเยี่ยม (In-House Team Award)


รางวัลนี้เป็นรางวัลสำหรับทีมประชาสัมพันธ์และการสื่อสารขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชน องค์กรไม่แสวงผลกำไร หรือหน่วยงานภาครัฐ

กรรมการจะพิจารณาในแง่บทบาทของทีมประชาสัมพันธ์และการสื่อสารต่อองค์กรในวงกว้าง การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการทุ่มเทเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

เช่นเดียวกับรางวัลประเภททีมอื่นๆ กรรมการจะให้คะแนนผลงานจากเกณฑ์เหล่านี้ ผลการดำเนินงานของทีม พนักงาน การเงิน และนวัตกรรม

.
.
.
.
.
.
.
.
.

รางวัลที่ปรึกษายอดเยี่ยม (Consultancy Award)


หมวดหมู่นี้เปิดกว้างสำหรับบริษัทให้คำปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ทุกบริษัทเข้าร่วม
โปรดรวม:
• สิ่งสำคัญที่ต้อง: จำนวนพนักงาน วันที่ก่อตั้ง และรายละเอียดของอัตราการลาออก (ต้องเปิดเผยที่มา)
• รายชื่อของฐานลูกค้าที่ยังอยู่ การเติบโตของบริษัท และผลการดำเนินงานในด้านการประชาสัมพันธ์
• เน้นในเรื่องกลยุทธ์ในการเก็บรักษาพนักงานไว้
และหากบริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ใดให้ความสำคัญต่อความหลากหลายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ดังนั้น กรุณาเขียนร่างโครงการที่ส่งเสริมความหลากหลาย
และการไม่แบ่งแยกในที่ทำงานที่คุณมีโดยสังเขป
• จดหมายแนะนำเกี่ยวกับความมุ่งมั่นในความเป็นมืออาชีพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• ผลประกอบการและการเติบโตทางธุรกิจจะได้รับการประเมิน (ต้องเปิดเผยที่มา)
• นวัตกรรมภายในองค์กรจะได้รับการพิจารณา ตัวอย่างเช่น การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของลูกค้า วิธีการใหม่ๆ ในการคัดสรรพนักงาน