• งานรางวัล PRCA Thailand เปิดรับทุกธุรกิจในประเทศไทยและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ ฟรีแลนซ์ แผนกสื่อสารภายในองค์กร ดิจิทัลเอเจนซี่ เจ้าของสื่อ และนักศึกษามหาวิทยาลัย
  • แต่ละองค์กรสามารถยื่นสมัครได้หลายรายการในทุกประเภทรางวัล บริษัทหรือบุคคลใดๆ สามารถส่งผลงานในนามของตนเองหรือผู้อื่นได้ หากเลือกสมัครรางวัลประเภท In-house ในนามของลูกค้า ผลงานที่สมัครต้องเขียนชื่อและใส่โลโก้ของลูกค้า
  • การยื่นผลงานในการสมัครไม่ได้มีรูปแบบตายตัวเพื่อเปิดรับทุกความคิดสร้างสรรค์ อย่างไรก็ตาม ผลงานที่สมัครในหมวด Campaign categories ควรแสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์และการวิจัย การดำเนินการ ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดแปลกใหม่ ประสิทธิภาพ และผลลัพธ์ สำหรับประเภททีม Team categories ผลงานที่สมัครต้องแสดงผลลัพธ์ดังนี้:

  Agency Team:

  1. ลูกค้า: การรักษาฐานลูกค้า การเติบโต และผลการดำเนินงาน
  2. บุคลากร: ความมุ่งมั่นในการพัฒนาและให้ความสำคัญกับความหลากหลาย แนวทางการทำงานเชิงนวัตกรรม และการมีส่วนร่วมของพนักงาน
  3. การเงิน: ผลการดำเนินงาน การเติบโต และเปิดเผยที่มาของเงินได้
  4. นวัตกรรม: การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน สินค้าตัวใหม่และ/หรือวิธีการใหม่ในการรับสมัครพนักงาน

  In-House Team:

  1. บุคลากร: ความมุ่งมั่นในการพัฒนาและให้ความสำคัญกับความหลากหลาย แนวทางการทำงานเชิงนวัตกรรม และการมีส่วนร่วมของพนักงาน
  2. การเงิน: ผลการดำเนินงาน การเติบโต และเปิดเผยที่มาของเงินได้
  3. นวัตกรรม: การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน สินค้าตัวใหม่และ/หรือวิธีการใหม่ในการรับสมัครพนักงาน
  • ในประเภทบุคคล กรรมการจะให้คะแนนตามเกณฑ์ต่อไปนี้: ภาวะการเป็นผู้นำ ความคิดริเริ่ม ผลการดำเนินงานและการสร้างคุณค่าต่อผลงาน จดหมายแนะนำจากเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้า และจดหมายแนะนำตัว
  • ผลงานที่สมัครในหมวด Campaign Award Categories จะต้องเริ่มต้นหรือเสร็จสิ้นภายในวันที่ 1 มกราคม 2565 และ 29 ธันวาคม 2565 (วันที่ปิดรับสมัคร) ทั้งนี้ ผลงานที่สมัครในประเภทแคมเปญนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นโปรเจกต์หรือแคมเปญใดแคมเปญหนึ่งเป็นพิเศษ แต่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ที่กำลังดำเนินอยู่หรือกิจกรรมร่วมอื่นๆ ในแคมเปญ
  • สำหรับประเภทรางวัลที่เน้นเรื่องผลการดำเนินงานของทีมหรือทีมที่ปรึกษา ตัวเลขทางการเงินและตัวเลขอื่นๆ ควรเป็นปีงบประมาณล่าสุด
  • ใบสมัครที่มีคำมากเกินกว่า 1,000 หรือเกินกระดาษ A4 2แผ่น (เขียนหน้า-หลัง) จะถือเป็นโมฆะ
  • ต้องส่งผลงานเป็นเอกสาร Word หรือ PDF
  • หากเป็นไปได้ หลีกเลี่ยงการใช้ AVEs
  • ต้องส่งผลงานทางออนไลน์พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • รูปภาพควรรวมอยู่ในเนื้อหาที่ยื่นสมัครเพื่อสนับสนุนผลงานที่เข้าประกวด
  • เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครในการตรวจสอบและยืนยันว่าได้รับอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของแบรนด์หรือลูกค้า
  • สำหรับรางวัลในหมวด Campaign categories บางประเภท ผู้ชนะจะมีทั้งประเภท Consultancy และประเภท In-house
  • ผู้ชนะ Campaign of the Year จะถูกเลือกจากรายชื่อของผู้ชนะในหมวด Campaign category
  • กรรมการจะถือว่าแคมเปญที่ใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงหรือองค์กรอื่นๆ มีการจ่ายเงินเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นมีส่วนร่วม เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
  • หากเป็นแคมเปญการตลาดแบบผสมผสาน การแสดงผลการดำเนินงานต้องระบุว่า PR มีส่วนร่วมอย่างไร และสรุปกิจกรรมการตลาดอื่นๆ ที่อยู่ในแคมเปญโดยสังเขป
  • ต้องมีการระบุงบประมาณของแคมเปญ หากงาน PR เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญแบบผสมผสาน ต้องระบุงบประมาณในส่วนของ PR และงบประมาณของแคมเปญโดยประมาณอย่างชัดเจน
  • ชำระเป็นค่าเงินบาท
  • ค่าสมัคร Earlybird สำหรับสมาชิก: 3,500 บาท
  • ค่าสมัคร Earlybird สำหรับบุคคลทั่วไป: 7,000 บาท
  • ค่าสมัครสำหรับสมาชิก: 5,000 บาท
  • ค่าสมัครสำหรับบุคคลทั่วไป: 10,000 บาท
  • ชำระเงินออนไลน์ด้วยบัตรผ่านเว็บไซต์ที่สมัคร
  • อาจมีการขอใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินใดๆ ที่มากกว่า3,700 บาทไทย (S$1500) โปรดติดต่อทีมงานได้ที่: apacawards@prca.global
  • เมื่อคุณชำระเงินแล้ว โปรดกรอกแบบฟอร์มการสมัคร แบบฟอร์มการสมัครงานประกาศรางวัล PRCA ไทยแลนด์ 2023 เพื่อส่งผลงานของคุณ (embedded link)
  • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดาวน์โหลด งานประกาศรางวัล PRCA ไทยแลนด์ 2023 Entry Toolkit. (embedded link)

เอกสารประกอบและลิงค์วิดีโอ/URL

เอกสารประกอบ เช่น press cuttings และลิงก์วิดีโอ/URL ถือเป็นทางเลือก วิดีโอที่เลือกใช้ในการสมัครต้องมีความยาวไม่เกินสี่นาทีและสามารถเปิดใน Vimeo หรือ YouTube

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดควรรวมอยู่ในเอกสารการสมัคร โปรดทราบว่าเอกสารประกอบจะได้รับการพิจารณาเฉพาะในกรณีที่กรรมการไม่สามารถตัดสินระหว่างผลงานสองผลงานได้

คำติชมเกี่ยวกับผลงานการสมัคร

เนื่องจากจำนวนผู้เข้าประกวดและความต้องการด้านเวลาของผู้ตัดสิน เราจึงไม่สามารถรับประกันการแจ้งความคิดเห็นต่อผลงานที่ใช้สมัครได้ โปรดระบุบริเวณที่คุณต้องการคำติชมให้เราทราบและหากเราสามารถให้ข้อมูลได้ เราจะดำเนินการตามคำร้อง
แจ้งการขอรับคำติชมได้ไม่เกินหนึ่งสัปดาห์หลังจากพิธีมอบรางวัล ภายหลังจากนี้ เราจะไม่สามารถให้ข้อเสนอแนะได้ มีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อ hathaichanok.sirisamatana@prca.global