เราเปิดหลักสูตรยอดนิยมของเราในระดับเบื้องต้นต้น ระดับกลาง และระดับสูง

หลักสูตรฝึกอบรมด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของเรามีความยืดหยุ่น ใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ และคุ้มค่า ด้วยกับระยะของหลักสูตรที่หลากหลาย หลักสูตรการสอนของPRCAช่วยให้คุณพัฒนาทักษะเพื่อไปเป็นมืออาชีพ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับใดของสายงานคุณ

ระดับเริ่มต้น
เหมาะสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นในการประชาสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นเอเจนซี่หรือภายในองค์กรหรือบุคคลที่การทำงานนั้นเกี่ยวข้องกับการประสัมพันธ์
ระดับกลาง
เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานทักษะการประชาสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานในระดับดี และต้องการที่จะฝึกฝนทักษะเพื่อจะไปยังก้าวต่อไปของอาชีพ
ระดับสูง
มุ่งเป้าไปที่ระดับ management หลักสูตรเหล่านี้จะช่วยปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพบัญชี และประสิทธิภาพทางการเงินของทีมคุณ
ทักษะส่วนบุคคล
ออกแบหลักสูตรมาเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล ไม่เฉพาะเจาะจงไปยังตำแหน่งงานหรือระดับของงาน

No Events